Avaleht

Nõo Reaalgümnaasiumi koolihoone

Nõo Reaalgümnaasium on üks neljast Eesti Vabariigi üldhariduslikust riigikoolist (s.t. kõik õppekulud, ühiselamukulud ja sõidukulud maksab riik).

Nõo Reaalgümnaasiumi visioon on olla Eestis kõrgelt tunnustatud reaal- ja loodusainete süvaõppega innovaatiline, teadmisjanu ja tehnoloogiaid propageeriv gümnaasium.

Meie missioon on olla oma tegemistes realistlik, lahendustes paindlik, võimalustes optimistlik ning kõige laiemale koostööle avatud

Traditsioonid, head õpetajad, materiaaltehniline baas ning üle vabariigi tulnud tugevad õpilased on teinud võimalikuks selle, et meie koolist on saanud vabariigi üks tunnustatumaid koole. Igal aastal on meie õpilasi kuulunud vabariigi koondisse rahvusvahelistel olümpiaadidel, on võidetud auhinnalisi kohti vabariiklikel konkurssidel nii reaalainetes kui ka humanitaarainetes. Suur osa meie lõpetajatest (viimase viie aasta keskmine 80%) jätkab õpinguid riiklikes kõrgkoolides riigieelarvelistrel kohtadel.