Vilistlaskogu

MTÜ Nõo Reaalgümnaasiumi vilistlaskogu koondab Nõo kooli vilistlasi, kes on võtnud eesmärgiks panustada oma endise kooli tegevusse.

Kõik vilistlased on oodatud MTÜ-ga liituma. Selleks edastage Robert Sarvele või Tarmo Hauale (Haud) vabas vormis avaldus. Liikmemaks ühe aasta kohta on 6,39 eurot ehk 100 krooni. Liikmemaksu võib kanda MTÜ arveldusarvele (vt allpool).

Mittetulundusühingu põhimääruse leiad tuvtumiseks siit. Liituda saab ka vilistlaste meililistiga. Lehe alumises osas on ka vilistlaskogu liikmete nimekiri lendude kaupa.

Eestvedajad:

 • Robert Sarv (robertsarv[ät]hotmail.com)
 • Olger Tali (olger.tali[ät]gmail.com)
 • Tarmo Haud (tarmo[ät]tarmohaud.ee)

MTÜ-l on arveldusarve LHV pangas 771000725290 (saajaks märkida Mittetulundusühing Nõo Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu). Selgitusse vastavalt vajadusele kas "annetus" või "liikmemaks". Liikmemaksu tasumisel märkige selgitusse ka aasta, mille eest see tasutakse.

Vilistlaskogu pöördumine:

Vilistlaskogu käivitamine on olnud katsumusterohke ning vilistlaskogu liikmeks astumise huvi loid. Kuid kuna me oleme veendunud, et oleme õigel teel, on meil hetkel juba ligi kakskümmend liiget, vilistlaskogu meililistis on üle 200 liikme. Iga liikme juurdetulek tähendab olulist panust kooli ja õpilaste-õpetajate vääriliseks toetamiseks tulevikus. Vähene huvi liikmeks astumise vastu on takistanud meid osaliselt ka pääsemast tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Samas sellesse nimekirja kuulumine annab vilistlaskogule võimaluse saavutada oma põhikirjalisi eesmärke palju odavamalt, kuna riik annab nimekirja kuuluvatele MTÜ-dele mitmeid maksusoodustusi.

Palume Sul, hea vilistlane, kui Sa soovid, et Nõo Reaalgümnaasium oleks jätkuvalt väljapaistev haridusasutus, Sa oled tänulik sealt saadud hariduse, kontaktide ja kogemuste eest ning Sul on võimalik panustada vilistlaskogu tegevusse rahaliselt, astuda esimesel võimalusel vilistlaskogu liikmeks. Liikmemaks on maksuõiguslikult praeguse hetke parim viis vilistlaskogu tegevuse toetamiseks. Liikmeks astumine annab selge signaali ka nimekirja pääsu üle otsustajatele, et meie ühingu tegevus on reaalne, suunatud avalike huvide kaitseks ning edendab kooli tegevust.

Sinu liikmemaksu kasutame üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning Sul jääb alati reaalne võimalus seda kontrollida. Vilistlaskogul on kindel plaan pääseda tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja esimesel võimalusel. Selleks esitame 15. jaanuariks 2012 vastava avalduse ning anname oma parima, et saaksime luua vilistlastele ja koolile kõige soodsamad võimalused annetuste tegemiseks.

Lisainfo: Robert Sarv, robertsarv@gmail.com, Skype: robert.sarv

 

Liikmete nimekiri (sulgudes lõpetamise aasta):

 • Väino Kaldoja [1974]
 • Riho Vaab [1976]
 • Tõnu Hinnosaar [1976]
 • Kalle Tammemäe [1976]
 • Toomas Saarsen [1986]
 • Ahto Truu [1990]
 • Tamar Parm [1991]
 • Urmo Teekivi [1994]
 • Markko Paas [1996]
 • Sven Illing [1997]
 • Lauri Anton [1997]
 • Rain Ottis [1999]
 • Tarmo Haud [2001]
 • Merivee Murel [2001]
 • Olger Tali [2001]
 • Harlis Velk [2005]
 • Robert Sarv [2006]
 • Toomas Kangur [2006]
 • Eerik Oja [2007]
 • Martin Kukk [2008]
 • Andres Mihkelson [2011]
 • Jaanus Järveoja