Hoolekogu

Esimees – Üllar Kukk

Liikmed:

  • Ruth Opmann (HTM esindaja)
  • Kaija Iva
  • Rain Sangernebo
  • Viire Sepp
  • Andres Männik
  • Jaak Läänemets
  • Ege Lepa (õppenõukogu esindaja)
  • Mikk Põdra (õppenõukogu esindaja)
  • Erki Vellama (õpilaste esindaja)