Tunniväline tegevus

Huviringid

 • Segakoor (läheb arvesse ka valikainena)
 • Rahvatantsu segarühm
 • Tantsurühm Triiniks (aeroobika)
 • Peotants (toimub kursusena, kokku 10 korda, õpilane tasub 50%)
 • Korvpall (M ja N)
 • Võrkpall (M ja N)
 • Saalihoki (M jaN)
 • Sõnakunst
 • Väitlusring
 • Mälumäng
 • Robootika

Kooli huviringid on tasuta, välja arvatud peotants, kus tuleb tasuda 50%.

Lisaks kooli huviringidele on õpilastel võimalik tegutseda Nõo spordihoones, noortekeskuses, muusikakoolis ja kultuurimaja ringides.


Traditsioonilised üritused

 • Üritused „rebastele“ (uued 10-ndikud):
  • Spordipäev – läbi huumoriprisma pannakse proovile uute õpilaste jõud, kiirus, osavus ja kavalus.
  • Tutvumisõhtu – meeleolukas üritus, kus uued õpilased saavad ennast tutvustada ja näidata oma vaimukust.
  • Vande- ja märgitseremoonia – pidulik üritus, kus kümnendate klasside õpilased annavad vande ja võetakse vastu täieõiguslikeks nõokateks. Abituriendid saavad kätte kooli märgi.
 • Õpetajate päev 
 • Reaalainete süvaõppe aastapäeva tähistamine (detsembri esimesel nädalal)
 • Sügisball
 • Kodanikupäeva tähistamine
 • Kooli aastapäev (detsembri esimesel nädalal)
 • Jõulukontsert Nõo kirikus (toimub laulupidude vaheaastatel)
 • Jõulupidu
 • Sõbrapäeva oksjon – humoorika äraarvamismängu kaudu võimalus lunastada pääse koos sõbraga minemiseks kinno, teatrisse või mujale huvitavasse paika.
 • Kultuurinädal (nädala jooksul toimuvad kohtumised kultuuriinimestega, näitus, luulekonkurss, viktoriin, kontsert, filmigala)
 • Kooli missi ja misteri valimised
 • Antiikolümpia ja orienteerumispäev (üle aasta vaheldumisi)
 • Tublimate tunnustamine – tunnustatakse konkurssidel, huvitöös ja spordis osalenud tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid
 • 10. ja 11. klasside õppeaasta lõpetamine

Rohkem kui 30 aastat on meie lauljad ning tantsijad kohal olnud igal vabariiklikul laulu- ja tantsupeol. 

Koos Nõo Põhikooliga antakse iga viie aasta tagant välja õpilasloomingu almanahh


Konkursid, võistlused koolis

 • Igal aastal toimuvad aineolümpiaadide koolivoorud, reaalainetes toimuvad enne seda veel lahendusvõistlused
 • NRG meistrivõistlused mälumängus – klassidevaheline mälumängusari läbi terve õppeaasta
 • Kevadjooks ümber paisjärve
 • Toimuvad erinevad võistlused reaalainete nädalal ja emakeele nädalal
 • Keemiaviktoriin
 • Klassidevahelised turniirid korvpallis, võrkpallis, jalgpallis, lauatennises


Vabariiklikud konkursid, mida korraldab Nõo Reaalgümnaasium

 • Kirjandusraal
 • Konkurss „Märka matemaatikat enda ümber“


Väljaspool kooli konkurssidel ja võistlustel osalemine

 • Väga arvukalt ja edukalt osalevad meie õpilased aineolümpiaadidele
 • Ligi 50 aastat on toimunud Viie Kooli Kohtumine, kes reaalainetes võistlevad õpilased Viljandist, Tartust (H. Treffneri Gümnaasium, M. Härma Gümnaasium, Tamme Gümnaasium) ja Nõost.
 • Igal aastal on osaletud luulekonkurssidel. Üle 15 korra on osaletud B. Alveri luulekonkursil Jõgeval
 • Igal aastal on osaletud võistlustel korvpallis, võrkpallis, jalgpallis, saalihokis, kergejõustikus, suusatamises, jõutõstmises.
 • Meie õpetajad on Eestis kõige enam osalenud õpetajate võistlustel korvpallis ja võrkpallis.
 • Kool soosib õpilaste osalemist ühekordsetel konkurssidel, võistlustel.


Aktused

 • Õppeaasta avaaktus
 • Kooli aastapäeva aktus
 • Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
 • Tutipäeva aktus
 • Lõpuaktus


Õpilasesindus

Õpilasesindus esindab õpilaste huve ja edendab õpilaste ja kooli juhtkonna vahelist koostööd. Koostöös huvijuhiga korraldatakse mitmesuguseid üritusi. Õpilasesindus annab välja koolilehte „Peetrike“.